Γυναικα και Κραβ Μαγκα

Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει δημιουργηθεί ειδικά για γυναίκες, εξαιτίας των διαφορετικών αναγκών που έχουν σε σύγκριση με τους άντρες. Συνήθως οι άντρες δεν χρειάζεται να διδαχθούν τεχνικές ενάντια σε σεξουαλικές επιθέσεις.

Η γυναίκες έχουν διαφορετική σωματική δομή από τους άντρες γεγονός που είναι υπεύθυνο για την κατώτερη σωματική τους δύναμη.

Πολιτισμικά, ακόμη συμπεριφερόμαστε σε άντρες και γυναίκες με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που αναπαράγει διαφορετικές νοοτροπίες. Το κραβ μαγκα πρέπει να αντιμετωπίσει τις νοοτροπίες αυτές και να διδάξει σε άντρες και γυναίκες πώς να τις χρησιμοποιούν και να τις καταργήσουν σταδιακά.

Οι γυναίκες πρέπει να παλέψουν ενάντια σε δυο κύριες απειλές. Σεξουαλική επίθεση  και σεξουαλική παρενόχληση.

Το κραβ μαγκα διδάσκει την αντιμετώπιση των παραπάνω με την γενική χρήση της «Ορθής συμπεριφοράς σε κατάσταση κινδύνου».

Κάθε γυναίκα θα πρέπει να έχει το κραβ μαγκα στο οπλοστάσια της / φαρέτρα της και έτσι να έχει τη δυνατότητα επιλογής να υπερασπιστεί τον εαυτό της, η απόφαση για το αν θα δράσει η όχι, είναι καθαρά δική της γιατί είναι καλύτερο να έχει κανείς το εργαλείο και μην το χρειαστεί, από το να το χρειαστεί και να μην το έχει.

Πολλές επιθέσεις γίνονται για να ικανοποιήσουν μια παθολογική ανάγκη για βια, και ο επιτιθέμενος ενδέχεται να επιλέξει ως στόχο μια γυναίκα, όχι εξαιτίας της σεξουαλικότητας της αλλά εξαιτίας της αδυναμίας της.
Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες μεγέθους, δύναμης και πνευματικής κατάστασης ανάμεσα σε άντρα επιτιθέμενο και μια αμυνόμενη γυναίκα, τροποποιούμε την εκπαίδευση ώστε να ταιριάζει στα μέσα όπου μπορεί να διαθέτει η γυναίκα την δεδομένη στιγμή.

top